CONVIVENCIA

Velkommen til vår nettside. Convivencia er en tverrkulturell interesseorganisasjon som har som formål å skape en arena, der folk med ulik kulturell bakgrunn kan møtes for å skape felles prosjekter, arrangementer og møtemuligheter.

Convivencia ønsker å skape forståelse, samhold og toleranse på tvers av kulturelle og etniske grenser, samt konservere og utvikle eksisterende kulturelt mangfold. I vår tid er det viktigere enn noen sinne å fremme dialog og forsoning mellom alle folk.

Convivencia betyr sameksistens, og kan best forstås å kunne leve sammen lik en familie, hvor rettferdighet og fred råder.

Organisasjonen ble stiftet februar 2011, og har siden gjennomført en rekke arrangementer og festivaler. Flere er under planlegging, og vil bli postet fortløpende under «Future project» i menylinjen.

Convivencia vektlegger alle kulturelle uttrykk, fra alle kunstformer til håndverks- og landbrukstradisjoner. Organisasjonen har også som formål å fremme økologi, fair trade og utvikling av internasjonale nettverk.

Bruk menyknappene hvis du ønsker å bli medlem, se flere bilder, eller få mer informasjon om Convivencia.